Bedrijvenpark EnschoT Tilburg

BEDRIJVENTERREIN

Bedrijvenpark EnschoT heeft een hoogwaardige, innovatieve en heldere uitstraling en is voornamelijk gericht op de lokale vraag binnen de regio Tilburg.

Bedrijvenpark EnschoT Overzicht Ligging

BEDRIJVENPARK ENSCHOT | TILBURG 


Bedrijvenpark Enschot is door Vivaco en de Roozen Van Hoppe groep in nauwe samenwerking met de gemeente Tilburg ontwikkeld en gerealiseerd.


In 2002 is het ontwikkelingsplan voor het bedrijventerrein opgesteld waarna de gemeente Tilburg in 2003 het stedenbouwkundige Masterplan heeft opgesteld, dat als uitgangspunt diende voor de planontwikkeling.


Voor het bedrijventerrein wordt een rustig bebouwingsbeeld nagestreefd. Dit betekent dat alle gebouwen op een constante rooilijn worden gebouwd, een verzorgde architectuur hebben en zijn voorzien van zorgvuldig ontworpen voorgevels.

KLEINSCHALIG BEDRIJVENTERREIN


Bedrijvenpark EnschoT richt zich tot zowel bedrijven als kantoren, waarbij het bedrijventerrein zich beperkt tot het midden- en kleinbedrijf.

Bedrijvenpark EnschoT vooruitstrevende ondernemende bedrijven

BEDRIJVEN

Vooruitstrevende frisse energieke bedrijven zijn gevestigd op het bedrijventerrein. Bedrijvenpark EnschoT straalt een en al ondernemen van NU uit. Dat begint bij een inspirerende vestigingslocatie.

Bedrijvenpark EnschoT goed bereikbaar A65 A58

BEREIKBAARHEID 

De ligging van Bedrijvenpark EnschoT zorgt voor een goede bereikbaarheid en dat onderneemt prettig. Het bedrijventerrein bevindt zich vlak bij de A65 (1,5 km) en de A58 (2 km). 

Bedrijvenpark EnschoT gemeente Tilburg parkeren op terrein

PARKEREN

Het uitgangspunt is dat het parkeren voor de bedrijven op eigen terrein plaatsvindt.

Wel zijn er voor bezoekers (ook vrachtverkeer) ook enkele parkeerplaatsen in het openbaar gebied.